JOMI System AB har i dagarna tecknat ett stort avtal med det portugisiska gruvföretaget Somincor, som ägs av Lundin Mining.
– Det är ytterst glädjande att vi får den här sortens uppdrag. Vi börjar nu att få ett namn i gruvbranschen och detta är ett av flera projekt i Portugal, säger VD Mikael Fransson.

Arbetsmiljön vid brytning av olika sorters malm kan många gånger vara krävande. Tungt jobb i jobig miljö; inte minst med dammig och smutsig luft. Därför har JOMI Systems kundanpassade befuktningssystem kunnat göra stor nytta, oftast i gruvor runt om i Sverige – men också på båtar och pråmar ute till havs i exempelvis Papua Nya Guinea.

– Som vanligt handlar det om att montera befuktningssystem på ett unikt sätt. Danfoss pumpenheter skickar ut vatten till strategiskt utplacerade dysor som sedan släpper ut vattendimma under högtryck med lite vattenförbrukning. Fukten fäster i sin tur dammpartiklar som hamnar på marken – istället för i lungorna hos arbetarna.

Uppdraget från aktuell gruva i Portugal (Nueves-Corvo är en koppar- och zinkgruva) kom glädjande för Fransson.

– Vi har varit på plats till och från i över ett år och förklarat hur vi skulle kunna göra och inspekterat deras specifika förutsättningar. Eftersom JOMI System tidigare har gjort liknande jobb för Lundin Mining är detta ett kvitto på att vi gör någonting rätt. Samarbetet utökas kontinuerligt.

Arbetet med installationen görs på plats i Portugal i januari månad.

– Det här är ett stort steg i vår internationella utveckling. Jag tror att våra tjänster kommer att fortsätta vara populära i gruvindustrin runt om i världen. Det känns stort att ett litet företag som vårt slagit sig in bland dessa drakar. Förhoppningsvis kommer vi att fortsätta sätta Vinslöv på världskartan. Avslutningsvis vill jag tacka min fantastiska personal som gjort detta möjligt, säger Mikael Fransson.