Nyhet: JOMI Disinfector

Nyhet: JOMI Disinfector

Med 30 års erfarenhet inom desinficering inom lantbruk och industri har JOMI System AB fått ett nytt ben att stå på. Under 2020, i spåren av Coronakrisen, har företaget på egen hand tagit fram ”JOMI Disinfector” – systemet som klarar av att...
Stenvalls ser många fördelar med JOMI:s lösning

Stenvalls ser många fördelar med JOMI:s lösning

Betydligt bättre arbetsmiljö, utbyggnadsbart och mindre brandrisk. Det är några av de fördelar som Stenvalls ser i JOMI Systems lösning. Ett av de sågverk som fått en kundanpassad lösning från JOMI System är Stenvalls. Företaget sysselsätter 199 personer och omsätter...
Bättre arbetsmiljö hos sågverk med JOMI:s lösning

Bättre arbetsmiljö hos sågverk med JOMI:s lösning

JOMI System:s befuktningssystem skapar bättre arbetsmiljö i torra och dammiga miljöer. Sågverk är en typsik sådan miljö. – Problemet med mycket damm finns på alla sågverk. Med JOMI:s lösning har vi fått bättre luft och gladare personal, säger Håkan Jönsson,...
Fördjupat samarbete med Boliden

Fördjupat samarbete med Boliden

JOMI Systems samarbete med gruvföretaget Boliden växer sig allt starkare.Parterna har nu enats om att utföra ytterligare ett större arbetsprojekt i gruvan i Garpenberg.– Vi börjar nischa oss inom gruvbranschen vilket är väldigt spännande, för det var...