Nyhet: JOMI Disinfector

Med 30 års erfarenhet inom desinficering inom lantbruk och industri har JOMI System AB fått ett nytt ben att stå på. Under 2020, i spåren av...

Här används våra befuktningssystem

Systemet Jomi disinfector

Desinficeringssystemet fungerar utmärkt inom livsmedelsindustrin. Idealisk även för t.ex. vårdinrättningar, gym, kollektiva färdmedel, transportsektorn, kylanläggningar, toaletter och andra offentliga miljöer.

disinfector