Nyhet: JOMI Disinfector

Med 30 års erfarenhet inom desinficering inom lantbruk och industri har JOMI System AB fått ett nytt ben att stå på. Under 2020, i spåren av...

Fördjupat samarbete med Boliden

JOMI Systems samarbete med gruvföretaget Boliden växer sig allt starkare.Parterna har nu enats om att utföra ytterligare ett större...

Här används våra befuktningssystem

Högtryckstvätt för proffs

Avloppsspolning

Systemet Jomi disinfector

Desinficeringssystemet fungerar utmärkt inom livsmedelsindustrin. Idealisk även för t.ex. vårdinrättningar, gym, kollektiva färdmedel, transportsektorn, kylanläggningar, toaletter och andra offentliga miljöer.

disinfector