Med 30 års erfarenhet inom desinficering inom lantbruk och industri har JOMI System AB fått ett nytt ben att stå på.

Under 2020, i spåren av Coronakrisen, har företaget på egen hand tagit fram ”JOMI Disinfector” – systemet som klarar av att desinficera stora ytor snabbt, säkert och effektivt.

Vinslövsbaserade JOMI System tilldelades under våren 2020 ett omställningsstöd från Region Skåne. Det har varit ett stöd i arbetet med att ta fram JOMI Disinfector, som tog cirka fyra månader att utveckla från idé till produkt. En jättesatsning från JOMI:s sida.

I början av oktober stod systemet klart och består av en mobil enhet samt ett speciellt framtaget desinfektionsmedel: ”JOMI 2073” – som är biologiskt nedbrytbart.

Lite förenklat består JOMI Disinfector av ett väldigt tystgående högtryckssystem som med 70 bars tryck skickar ut en dimma som i sin tur lägger sig på en yta och dödar virus, bakterier och mögel. Eftersom det enbart krävs 0,8 dl vätska/minut självtorkar den desinficerade ytan snabbt av sig själv.

– Jag får mina snilleblixtar med 30 års mellanrum, säger Mikael Fransson, VD på JOMI System som kom fram med idén.

– När jag såg hur det började desinficeras i miljöer där människor rör sig insåg jag hur ineffektivt det var. I praktiken har vi applicerat det systemet vi tagit fram och utvecklat sedan tidigare, som är anpassat på byggnader inom lantbruk och industrier, och byggt om till en mobil enhet. Produktionen finns i Vinslöv med den personal som redan arbetar här och som bidragit till att vi är branschledande inom Europa.

JOMI Disinfector kan kopplas in i ett vanligt vägguttag, startas med ett knapptryck och kan sedan användas av vem som helst inom vilka desinficeringsområden som helst.

Elias Holmström är projektansvarig och delägare i JOMI System:

– Vi ser ett stort behov över hela världen, såväl just nu som i framtiden, av att desinficera olika miljöer så effektivt som möjligt. JOMI Disinfector går att använda inom en mängd olika områden; egentligen överallt där det rör sig mycket människor som i idrottshallar, skolor, kontor, bussar, tåg och så vidare. Eftersom desinficeringsmedlet även dödar mögel finns det ett stort användningsområde av JOMI Disinfector även inom livsmedelsindustrin.

Systemet har nyss kommit ut på marknaden, men JOMI System AB har valt att starta försiktigt.

– Vi inser att JOMI Disinfector har en enorm potential och har en långsiktig målsättning. Därför har vi främst känt oss för på den lokala marknaden inledningsvis. Ändå har det redan kommit intresseförfrågningar utomlands. Tanken är att inleda en större produktion av JOMI Disinfector i våra lokaler i Vinslöv redan under hösten, avslutar Holmström.

Kontakt:

elias@jomisystem.se

072-3582902

Mer info: https://jomisystem.se

Vår youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCyNjH171_qTdleZZDgXvaWg

JOMI Disinfector i Sporthallen i Höör.