JOMI Systems samarbete med gruvföretaget Boliden växer sig allt 
starkare.
Parterna har nu enats om att utföra ytterligare ett större arbetsprojekt 
i gruvan i Garpenberg.
– Vi börjar nischa oss inom gruvbranschen vilket är väldigt spännande, 
för det var ingenting jag hade räknat med när vi startade företaget, 
säger VD Mikael Fransson
.

Bolidens gruva i Garpenberg, i Hedemora kommun, anses vara en av 
världens modernaste.
Det är också Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. Här 
bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld.
JOMI System har haft uppdrag till och från i Garpenberg sedan 2014. Den 
här gången handlar det om infraktiningsstationen innan all massa ska 
malas ner. En mycket krävande arbetsmiljö där det dammar ordentligt.
– Sedan tidigare har vi fem-sex olika stationer i gruvan där vårat 
befuktningssystem ser till att luften blir avsevärt mycket renare. Höga 
halter av damm är en direkt hälsofaktor som Arbetetsmiljöverket 
häromåret skärpte kraven kring för arbetsgivarna och vår lösning är rätt 
unik på marknaden eftersom vi kan anpassa oss utifrån olika 
förutsättningar och samtidigt alltid få bra resultat för kunden, säger 
Fransson.
JOMI har utfört andra jobb i Garpenberggruvan sedan 2014. Samma år som 
inriktingen mot gruvindustrin började.
– Jag startade företaget 2012 och då fanns ingen tankar på just 
gruvdrift, även om vi inte uteslöt några industrimiljöer. Det var en av 
våra trogna kunder, Primogum som själva kom med idén efter att ha sett 
potentialen och det har blivit banbrytande för oss. Jag tror förresten 
att det blivit revolutionerande även för personalen i gruvorna. Tunnlar 
som varit dammiga och med minimal sikt kan man nu se klart och andas 
bättre i.
Idag har JOMI System uppdrag från sex olika gruvor, varav fem i Sverige 
och en i Portugal. Lägg därtill den fartygsstation som även finns i 
Papua Nya Guinea. Arbetet med infraktningsstationen i Garpenberg inleds 
i januari 2020.