JOMI System:s befuktningssystem skapar bättre arbetsmiljö i torra och dammiga miljöer. Sågverk är en typsik sådan miljö.

– Problemet med mycket damm finns på alla sågverk. Med JOMI:s lösning har vi fått bättre luft och gladare personal, säger Håkan Jönsson, produktionschef på Jutus Timber i Korpilombolo.

I många år hade den dammiga arbetsmiljön på Jutos Timber varit ett problem. Företaget som gått från att vara en familjeägd liten rörelse till att ha en av Europas modernaste anläggningar har idag ett 20-tal anställda.

Bröderna Juto har skapat en produktionsanläggning för sågning, sortering, torkning, och justering av 65 000 m³ sv per skift och år. 

Håkan Jönsson förklarar den problembild som JOMI System kunde lösa.

– Det är ett torrt och dammigt klimat, inte minst på justeringsverket. Vi har levt med de förutsättningarna länge, men den senaste tiden har jag sökt efter olika lösningar.

– Under ett besök på Stenvalls Trä i Lövholmen säg jag en lösning som JOMI hade gjort åt dem. Där och då insåg jag att någonting liknande skulle passa oss perfekt – och så blev det.

Några veckor senare var JOMI på plats i Korpilombolo och installerade en lösning som passade just Justus Timber.

– Tillsammans gick vi runt i anläggningen och tittade på de värsta ställena. Dammnivån var speciellt hög vid justerverket, ströläggaren, råsorteringen och kring själva sågen. Sedan sattes systemet, som är utbyggbart, upp relativt snabbt och det gav omedelbara effekter för de 20 anställda. Flera har jobbat här i flera år och märkte av en markant skillnad och den största vinsten för oss är gladare personal som mår bättre, säger Håkan Jönsson.

– Underhållet sköter vi enkelt själva. Emellanåt är det ett par dysor som behöver bytas ut, men det är enkelt gjort.

JOMI System har stor rutin av kundanpassade lösningar för att få dammiga arbetsmiljöer renare och bättre, inte minst inom industrin.

– Vi har märkt en ökad efterfrågan från just sågverk de senaste åren och jag ser fram emot att fortsätta jobba med dessa. Utmaningen är att det inte ser likadant ut från ett ställe till ett annat och förmågan att lösa de frågorna är det som gör JOMI unika, säger JOMI Sytems VD Mikael Fransson.