En av JOMI Systems många kunder är Primogum AB i Trosa.
Det befuktingssystem som installerats i gruvor i norra Sverige har lett till betydligt bättre arbetsmiljö.

Företaget bildades 1992 och hade transportband av gummi som huvudprodukt. Senare kom slitgummi, limmer och vulkplattor in i programmet. Med åren blev koncentrationen på transportband och komponenter för transportörer.
Kalle Mylleri är VD över företaget som utgår från trosa som bas.
– Primogums program har efterhand utökats med produkter och leverantörer som har anknytning till varandra och bildar en genomtänkt produktpalett. Allt för att våra kunder skall komma till ett företag som har koncentrerat sig och skapat kunskap i sin nisch.
Sammanfatta din roll som VD och bakgrund inom företaget?
– Jag jobbar inte som en traditionell VD utan är mer ute på fältet för att lösa kundernas eventuell problem. Vi har haft JOMI som samarbetspartner sedan 2014 beträffande gruvorna i Norr.

Kalle Mylläri.

Hur hittade du JOMI System?
– På nätet.
Vilka specifika problem var det du ville att JOMI ville lösa?
– Främst handlar det om dammbekämpning.
– Vi har ett specifikt case där man tidigare var tvungna att jobba med mask men efter installationen så ansåg man att arbetsmiljön blev så pass bra att man kunde avlägsna masktvånget.
Hur nöjd är du med hur det utförts och löpande hanteras?
– De är alltid snabba med offerter och sköter installationerna kanon.
Skulle du rekommendera JOMI för andra och varför?
– Du känner väl Micke Fransson, behöver jag säga mer?