Förmågan att snabbt och effektivt förbättra arbetsmiljön i industrier har blivit något av Jomi Systems riktmärke.
I september beger sig Vinslövsföretaget till en koppar- och zinkgruva i Portugal.
– Vi har fått den här förfrågan eftersom Lundin Mining har rekommenderat oss tack vare det arbete vi gjort åt dem genom åren, bättre betyg går inte att få, säger Mikael Fransson, vd på Jomi System.

Inom vissa industrier är arbetsmiljön sämre än andra. Inom gruvindustrin där exempelvis koppar och zink bryts är miljön mycket dammig och smutsig vilket i förlängningen är ett stort hälsoproblem.
Jomi System har i bland annat Sverige och Norge arbetat fram specialanpassade lösningar åt ett flertal gruvverksamheter. Nyligen installerades ett helt unikt och kundanpassat system på en båt utanför Papua Nya Guineas kust.
– Vad vi gör är, väldigt kortfattat, att se vilka förutsättningar som på plats för att därefter bygga ett befuktningssystem som fungerar på just den platsen.
– Inom gruvindustrin ser det sällan ut på samma sätt på två ställen, men problemet med damm finns nästan överallt.

Gruvan strax söder om Lissabon.

Den unika kundanpassade lösningen, där fukt binder fast dammpartiklar och förpassar allt till marken, har börjat slå rot runt om i hela världen. Nästa stopp: Portugal.
– Vi reser dit kunderna finns och numera är det nästan uteslutande så att vi får nya kunder genom rekommendationer. När vi nu åker till en koppar- och zinkgruva i Portugal så är det för att Lundin Mining rekommenderat oss. Bättre betyg går inte att få, säger Mikael Fransson och avslutar:
– Jag vet inte hur det kommer att se ut. Det enda jag fått se är ett par bilder på exteriören. Men jag är övertygad om att arbetarna kommer att få en avsevärt förbättrad arbetsmiljö när vi är klara.