Under 2019 står JOMI System inför en internationell satsning på gruvindustrin.
– Utmaningarna med att förbättra arbetsmiljön i gruvor är stora, men vinsterna i personalhälsa och rent ekonomiskt för beställarna är ännu större, säger Mikael Fransson, VD på JOMI System.

I skrivande stund befinner sig JOMI Systems representant i Gällivare – under ett kundbesök hos Bolidens gruva strax utanför tätorten.
– Just nu gör vi en  genomgång inför installationen av ett befuktningssystem. Vi på JOMI har installerat befuktingssystem i flera olika gruvor tidigare, bland annat i Garpenberg och Renströmsgruvan. Utöver det har vi, bara på svensk mark, installerat våra produkter hos LKAB i Kiruna och Malmberget, samt i zinkgruvan i Askersund.
Liksom oftast i JOMI:s arbetsområde så handlar det om enskilda projekt varje gång.
– Alla projekt är unika och vi måste lösa problemen på plats. Det finns ingen mall att gå efter. Det finns inga ritningar.

Utmaningen är att hitta en lösning som passar respektive gruva.
Responsen från de installationer som genomförts i flertalet svenska gruvor har varit oerhört positiv.
– Personalen i de olika svenska gruvorna är väldigt nöjda. Samtidigt vårdar ägarna sina anläggningar. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är befuktningssystem som reducerar dammet väldigt positivt för människorna, men även maskinerna får en längre livslängd och tvingas till mindre underhåll. Det finns många fördelar med ett effektivt befuktningssystem som ger snabb payback på investeringen.
– Minst en gång om året åker vi ut till våra kunder och servar utrustningen. Underhållet är viktigt för funktionen. Man går igenom hela systemen och ser till att rör och dosor fungerar, för de får en hel del stryk i den grova miljön som finns i gruvor – det är inte vilken industri som helst.

Nu blickar Fransson utomlands.
– JOMI System har redan nu ett pågående projekt hos Lundin Mining i Portugal där vi projekterar i nuvarande stund. Vi kommer att satsa internationellt på gruvindustrin med start 2019 – så det blir ett väldigt spännande år.