Befuktningssystem från Vinslöv börjar bli en global industri.
Det går knappt att resa längre bort än från Vinslöv till Papua Nya Guinea. Likväl är det nästa stora projekt som väntar för Jomi System.
– Vi åker dit kunderna finna och är inte rädda för utmaningar, säger företagets vd Mikael Fransson.

Granne med Indonesien, strax norr om Australiens nordligaste hörn, ligger ön Papua Nya Guinea.
Utanför kusten har det globala jätteföretaget Gearbulk Ships Holding AB ett fartyg anpassat för kopparmalmshantering – och det är till denna flytande industriplattform som Jomi System åker till för att installera ett befuktningssystem som ska minska den dammiga arbetsmiljön.
– Projektet är verkligen helt unikt. Visserligen har alla våra kunder olika förutsättningar och önskemål, men detta är en båt på andra sidan jordklotet. Normalt sett besöker vi kunden för att ta fram en första plan på lösningen – den här gången har vi bara sett bilder, säger Fransson.
Båten ifråga fungerar som en mellanstation. Först tar den emot kopparmalm från en båt. Därefter krossas malmen och mals ner – för att sedan i sin nya form föras över till en annan båt
– Deras problem är att det blir väldigt dammigt – utomhus. En av utmaningarna blir att bygga en anläggning så att den inte blir så väderberoende. Oavsett temperatur och vind ska personerna som arbetar på båten få bättre luft.

Pålastningsstationen på båten där Jomi System ska installera ett befuktningssystem för att minska dammet från all kopparmalm.

Befuktningsprocessen tas i bruk själva pålastningsmomentet.
– Det svåra med det här projektet är att jag bara sett objektet på bild och vi har förberett så noggrant det bara går. Allt material är skickat via båt i januari och det har nu kommit fram. Vi har skickat dubbelt av alla saker – om någonting skulle gå sönder är det nämligen väldigt mycket svårare att få tag i reservdelar där jämfört med om vi haft en kund i Sverige. Planeringen har varit omfattande.
– Detta är det första liknande projektet som görs, vad jag vet, menar Fransson.

Beställningen är ett resultat av samarbetet med Primogum i Trosa som bland annat är leverantörer till gruvdrifter. De fick en direkt fråga om de visste något företag som kunde lösa problemet med dammig arbetsmiljö.
– Jättekul att vi fått det här uppdraget på rekommendation. Det är det finaste betyg man kan få. Sedan tidigare har vi ju löst liknande arbetsmljöproblem åt gruvindustriföretag som LKAB, Boliden och Lundin Mining.
Under en vecka, den 4-11 april, kommer Mikael Fransson att personligen ansvara för installationen.
– Varje båt har två lastningsenheter och vi ska göra den här installationen som ett test för framtiden. Potentialen är enorm. Gearbuk Ships Holding AB har fartyg i hamnar runt om i hela världen.

JOMI System har således arbetat fram en kompetens som uppenbarligen är unik i världen.
– Vi aldrig jobbat utanför Norden tidigare bortsett från något projekt i Holland – så detta är ett litet steg till att bli ett globalt företag.
– Samtidigt har det alltid varit så att vi åker dit kunderna finns och är inte rädda för utmaningar. Jag ser detta som ett stort erkännande och som ett bevis på att vi kan erbjuda något av det bästa som finns på marknaden.
Trots helt nya förutsättningar och utmaningar ser Fransson enbart med tillförsikt fram emot resan till Papua Nya Guinea.
– En del projekt tar vi inte på oss, exempelvis där extrem värme är inblandad – då blir ångan inte renande utan resulterar i en bastueffekt. I det här fallet är jag övertygad om att vårat befuktningssystem kan reducera dammpartiklarna till en sådan grad att arbetsmiljön för personalen på båten blir avsevärt mycket bättre. Varje projekt är unikt och jag är inte orolig för att det inte ska fungera. Det ska bli ett litet äventyr, avslutar Mikael Fransson.